Říjen 2015 přinesl mnoho událostí.

Mimo jiné i založení diskusního fóra, které prostřednictvím intenzivní výměny informací, má zprostředkovat názory a postřehy špiček naší společnosti, mezi kterými najdeme jak, pracovníky akademické půdy, tak i lidi z praxe, z různých konců Evropy. Tento prostor slouží nejenom zmiňovaným lidem pro prezentaci svých názorů a názor široké veřejnosti na tyto otázky, ale hlavně pro zveřejnění možností, o kterých se v médiích vůbec nemluví.

Témata, publikovaná na těchto stránkách, se týkají zpracování různých odpadů.

V září 2015 se sešlo několik špiček vědeckého života z České a Slovenské republiky, mezi jinými i RNDr. Ester Tichá, RNDr. Peter Hybler, Ing. Ján Bednár, univ. prof. RNDr. Ján Chrapan DrSc., Petr Škrabálek a jiní.

Po dlouhé debatě došli k závěru, že na území Visegrádské skupiny, nazývané taky Visegrádská čtyřka, nebo jenom V4, kterou tvoří státy střední Evropy: Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko chybí jasná dlouhodobá vize pro zpracování odpadů, hlavně co se týká komunálního odpadu. Skládkování dosáhlo ve střední Evropě stropu všech přirozených možných krytí daných odpadů, za cenu vytvoření nových vyvýšenin, zasypání dolin, zlikvidování údolí a podobně.

V 21. století se prosazuje myšlenka pálení odpadů v různých sběrných spalovnách. Toto se ukázalo, jako jedna z možných rychlých řešení pro likvidaci odpadů. Je to ale správná cesta? Je jediná možná? Těmito a jinými otázkami se budeme zabývat na stránkách tohoto fóra.  Uvítáme aktivní reakci na prezentované materiály, která dopomůže daným otázkám být srozumitelnější i pro širokou veřejnost.